Vertrek naar een andere Belgische gemeente

Wat te doen als u verhuist naar een andere Belgische gemeente?

Wanneer u naar een andere Belgische gemeente verhuist, meldt u dit bij de dienst bevolking van de nieuwe verblijfplaats.

Een afmelding in Gingelom is dan niet nodig.

Het niet of laattijdig melden van een adreswijziging, zal aanleiding geven tot een woonstonderzoek naar de werkelijke verblijfplaats.

Als hieruit geen concrete verblijfplaats blijkt, wordt overgegaan tot een ambtshalve adreswijziging. (schrapping uit de bevolkingsregisters)

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren