Adreswijziging naar het buitenland

Wat te doen als u verhuist naar het buitenland?

Een verhuis naar het buitenland meldt u bij de dienst burgerzaken.

U ontvangt een document om u in te schijven in de nieuwe woonplaats.

Uw persoonlijk dossier blijft bewaard in de gemeente van de laatste woonplaats in België.

Desgevallend kunt u bij dit bestuur terecht voor het afleveren van bepaalde documenten.

Bij een terugkeer naar België meldt u dit bij de dienst burgerzaken van de nieuwe woonplaats.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren