Grof vuil

Grofvuil moet zijn ontstaan door de normale werking van een huishouden en wordt vier maal per jaar opgehaald. Alles wat in een huisvuilzak kan en niet meer dan 15 kg weegt, mag NIET bij de grofvuilinzameling worden aangeboden, maar hoort bij de restfractie.

Voorbeelden van grofvuil zijn: versleten meubilair en huisraad,versleten sanitair materiaal, versleten gebruiksgoederen (fiets, grasmaaiers, kinderwagens), matras, deuren en ramen waarvan het glas verwijderd is, grote speeltuigen, autoruiten (goed verpakt), houten planken, kachels, defecte huishoudtoestellen, grote bloembakken, vloerbekleding, matten en tapijten, grote oude metalen

Opgelet !

De ophaling is telkens op afroep. Dit betekent dat u max. 14 en min. 1 dag vóór de ophaling de cel Wonen & Leven verwittigt, tel. 011/88.04.80. Het grofvuil wordt op de laatste dinsdag van de maanden februari, mei, augustus en november opgehaald.

Grofvuil bundelt u samen tot een pakket. Bied grote voorwerpen los aan. Een pakket of voorwerp mag niet meer dan 30 kg wegen en moet in de laadopening van de ophaalwagen passen. Per adres mag max. 2m³ buiten gezet worden.

Tarieven :

De retributie bedraagt € 20 per m³ (met een minimum van € 20). Voor elke aanvraag wordt er dus minstens € 20 gevraagd, ook al wordt er minder dan 1 m³ buitengezet. Per bijkomend  volume (>1m²) worden volgende afgeleiden toegepast: € 10 voor 1/2de m³ en € 5 voor 1/4de m³. De betaling gebeurt op het ogenblik van de ophaling of binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur.