Grof vuil

Grofvuil moet zijn ontstaan door de normale werking van een huishouden en wordt vier maal per jaar opgehaald. Alles wat in een huisvuilzak kan en niet meer dan 15 kg weegt, mag NIET bij de grofvuilinzameling worden aangeboden, maar hoort bij de restfractie.

Voorbeelden van grofvuil zijn: versleten meubilair en huisraad,versleten sanitair materiaal, versleten gebruiksgoederen (fiets, grasmaaiers, kinderwagens), matras, deuren en ramen waarvan het glas verwijderd is, grote speeltuigen, autoruiten (goed verpakt), houten planken, kachels, defecte huishoudtoestellen, grote bloembakken, vloerbekleding, matten en tapijten, grote oude metalen

Opgelet !

De ophaling is telkens op afroep. Dit betekent dat u max. 14 en min. 1 dag vóór de ophaling de cel Wonen & Leven verwittigt, tel. 011/88.04.80.
Per adres mag max. 2m³ buiten gezet worden.

Tarieven :

De retributie bedraagt € 20 per halve m³ (met een minimum van € 20). De betaling gebeurt op het ogenblik van de ophaling, of binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur.