Algemeen directeur

Marcel HoubeyGemeentehuis Gingelom
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
Tel. 011 88.04.74
E-mail: marcel.houbey@gingelom.be

Taken:
De algemeen directeur is de hiërarchische chef van het gemeente- en OCMW-personeel. Hij is voorzitter van het managementteam, hij is de schakel tussen de administratie en het beleid en staat in voor de goede werking van alle diensten van gemeente en OCMW.
Hij is tevens onder meer belast met het opmaken van de verslagen van de vergaderingen en met het uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.