Asielzoekers

Al één jaar opvang voor asielzoekers in Borlo
 
 

Het lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers in Borlo opende bijna een jaar geleden zijn deuren. Op 3 november 2015 streek in volle vluchtelingencrisis een groep van 21 asielzoekers neer in de voormalige rijkswachtkazerne. Hoe is het nu gesteld met het LOI?
 
Van deze groep verblijven er nog steeds zeven asielzoekers in Borlo. Het gaat om 4 alleenstaande mannen uit Iran en een gezin van 3 uit Syrië. Dit gezin heeft onlangs te horen gekregen dat hun asielvraag is goedgekeurd en dat ze dus in België mogen blijven. Sinds begin februari kwam er ook een familie van 3 volwassenen en 4 kleine kinderen uit Afghanistan bij. In totaal logeren er nu dus 14 personen in het LOI in Borlo. Zeven plaatsen zijn op dit ogenblik onbezet.

De vier mannen uit Iran zijn ondertussen al heel goed ingeburgerd. Zij spreken goed Nederlands en zijn aan het werk in de fruitpluk. De andere volwassen bewoners volgen intensief Nederlandse les. De tienerzoon van het gezin uit Syrië gaat naar school in het Technicum in Sint-Truiden. Drie Afghaanse kindjes lopen school in de basisschool De Regent in Gingelom. Ze krijgen er enkele uren per week apart Nederlandse les om hun taalachterstand weg te werken. Tijdens de zomervakantie hebben zij ook deelgenomen aan de speelpleinwerking van de gemeente. Het jongste kindje van het Afghaans gezin is nog te klein om naar school te gaan.

Het OCMW verwacht heel binnenkort de toewijzing van 7 nieuwe vluchtelingen door Fedasil. Door de sluiting van een tiental tijdelijk opvangcentra worden de asielzoekers verspreid over opvanginitiatieven in heel het land. Het LOI in Borlo zal waarschijnlijk weldra opnieuw volzet zijn.
 

Asielzoekers in Borlo: stand van zaken 10 februari 2016
 

Het Irakees gezin met 5 kinderen heeft eind januari het lokaal opvangcentrum (LOI) in Borlo verlaten. Zij werden door Fedasil overgeplaatst naar het opvangcentrum in Jodoigne waar zij voorbereid zullen worden op hun overplaatsing naar Duitsland. Uit hun dossier bleek dat zij eerder al in Duitsland asiel hebben gevraagd en dat Duitsland dus bevoegd is om hun asielaanvraag af te handelen.
 
Op 5 februari ontvingen we een nieuw gezin. Het gaat om een man, zijn vrouw, diens zus en 4 jonge kinderen uit Afghanistan. De oudste is 5 jaar, de jongste was amper 4(!) dagen oud toen hij in Borlo aankwam. Op dit ogenblik verblijven er dus opnieuw 21 mensen in de voormalige rijkswachtkazerne.
 
Ondertussen werd de asielaanvraag van de familie uit Syrië goedgekeurd. De grootvader, grootmoeder, schoondochter, neef en 3 jonge kinderen mogen in België blijven. Zij moeten binnen de twee maanden het LOI in Borlo verlaten en moeten dus op zoek naar een eigen woning.
 
Drie maanden na de opening van het LOI wordt er al een aardig mondje Nederlands gepraat. De kinderen krijgen een intensief taalbad op school. De volwassenen gaan naar de lessen van Open School en krijgen in het LOI nog extra lessen Nederlands van een vrijwillige tolk.

Asielzoekers in Borlo: stand van zaken 12 januari 2016
 

De 21 asielzoekers verblijven ondertussen al meer dan 2 maanden in de voormalige rijkswachtkazerne van Borlo. Zij hebben ondertussen hun weg al goed gevonden in Gingelom en de omliggende gemeenten. Het openbaar vervoer heeft voor hen geen geheimen meer en is een uitstekend middel om zich te verplaatsen.
De jongste kinderen, 6 in totaal, gaan naar school in de basisschool De Regent in Gingelom. Daar worden ze met veel liefde opgevangen en begeleid door het team rond directrice Elke Melon. Ze krijgen er ook enkele uren per week apart Nederlandse les om hun taalachterstand zo snel mogelijk weg te werken.
De 3 oudste kinderen spreken ondertussen al een heel aardig mondje Nederlands. Zij lopen school in het Technicum in Sint-Truiden waar ze in speciale OKAN-klassen zitten en 24 uur per week Nederlands krijgen. Zodra zij onze taal voldoende onder de knie hebben, mogen zij overgaan naar een gewone klas van hun niveau.
Ook de volwassenen zijn volop bezig om Nederlands te leren. Drie mannen volgen al enkele weken dagelijks les in Hasselt. De andere volwassen krijgen 3 keer per week Nederlands van een vrijwilliger in het opvangcentrum in Borlo. In de loop van januari starten ook zij allemaal via Open School in Sint-Truiden met taallessen.
Naar aanleiding van kerstmis organiseerde het OCMW een kerstfeestje voor de bewoners en buren van het lokaal opvanginitiatief in Borlo. Het werd een gezellige namiddag waarbij de vluchtelingen hun gasten verwenden met heel veel lekkers uit hun thuisland.
Tijdens de voorbije kerstvakantie werd er voor de kinderen een uitstap georganiseerd naar een binnenspeeltuin. Daar konden ze zich naar hartenlust uitleven in een eindeloze fantasiewereld om zo hun zorgen even te vergeten.
In januari is het OCMW gestart met het inschakelen van buddygezinnen. Zij zullen de asielzoekers extra ondersteuning bieden bij hun integratie in onze maatschappij.

Asielzoekers in Borlo: stand van zaken  08/12/2015
 

In het lokaal opvanginitiatief in de voormalige rijkswachtkazerne in Borlo worden ondertussen al verscheidene weken 21 vluchtelingen opgevangen. Het gaat om twee gezinnen van 7, één familie van 3 en 4 alleenstaande mannen. De asielzoekers hebben in die tijd al een hele weg afgelegd om in België te integreren.

Alle kinderen gaan ondertussen naar school. Zes kinderen gaan naar het basisonderwijs in Gingelom. Drie tieners zitten in het middelbaar onderwijs in Sint-Truiden in speciale klassen voor anderstaligen. Daar krijgen ze 24 uur per week Nederlandse les. Vanaf het ogenblik dat ze onze taal voldoende onder de knie hebben, kunnen ze overgaan naar een gewone klas.

De volwassenen hebben in het 'Huis van het Nederlands' een taaltest afgelegd en zijn ingeschreven voor taallessen. Drie van hen volgen ondertussen in Hasselt op vrijwillige basis Nederlandse les. Omdat er lange wachtlijsten zijn, kan het nog even duren vooraleer iedereen zal kunnen starten. Daarom zijn we zelf begonnen met het geven van Nederlandse les aan de vluchelingen in Borlo. Dit gebeurt door een vrijwilliger die Arabisch en Nederlands spreekt. Het gaat om Irakees die 8 jaar geleden in België met zijn gezin asiel kreeg en iets wil terugdoen uit dankbaarheid voor wat ons land voor zijn gezin gedaan heeft.

Ondertussen hebben wij gemerkt dat er heel wat mensen kleding, speelgoed en andere spullen willen schenken aan de asielzoekers. Om een goede verdeling van die goederen te garanderen, vragen wij u om deze bij het OCMW af te leveren. U kunt hiervoor contact opnemen met Laure Petitjean op het nummer 011 88 04 49.

Ex-vluchteling biedt hulp aan als tolk  08/12/2015
 

Om de asielzoekers in het LOI in Borlo nog beter te helpen bij hun integratie in ons land, heeft het OCMW een  vrijwilliger ingeschakeld om te tolken en Nederlandse les te geven. Het gaat om Abdulkarim Wahib, een Irakees, die 8 jaar geleden met zijn gezin als asielzoeker in België belandde.

De 71-jarige man spreekt Arabisch, Engels, Duits en Nederlands. Uit dankbaarheid voor wat België voor hem en zijn kinderen gedaan heeft, wil hij zich inzetten voor de vluchtelingen.

'Ik woon hier nu al bijna 8 jaar', zegt Abdulkarim. 'Wij zijn eerst in het asielcentrum in Lanaken opgevangen. Na onze erkenning hebben we eerst enkele jaren in Hasselt gewoond. Nu wonen mijn vrouw en ik al twee jaar in Wellen. Ik heb mijn kinderen altijd op het hart gedrukt dat het heel belangrijk is om goed Nederlands te leren. Dat hebben ze gedaan en nu hebben ze allemaal een goede job in België.'

'Ik begrijp heel goed hoe die asielzoekers zich voelen als ze hier aankomen', gaat Abdulkarim verder. 'Maar ze moeten geduld hebben. België doet veel voor hen. Ze moeten vooral zo vlug mogelijk Nederlands leren, zodat ze kunnen praten met de met mensen hier. Het is belangrijk dat ze ook de tradities, gewoonten en gebruiken leren kennen.'

'Ik hou van België omdat jullie mij en mijn familie veiligheid geschonken hebben. Belgen zijn goede mensen: tolerant, vriendelijk en zacht', besluit Abelkarim.

Het verhaal van de Sint en ...Mohammad  08/12/2015
 

De vijfjarige Mohammad is één van de kinderen die in het LOI in Borlo verblijven. Hij gaat ondertussen naar school in De Regent Gingelom, waar hij in de 3de kleuterklas zit bij juf Priscilla. Tijdens het verhaal 'Waar is Sinterklaas?' werden zijn klasgenootjes allemaal even stil…
Hoe komt de Sint naar ons land? Waar woont de Sint? Ondernemend als kleuters zijn, nemen ze de wereldbol en gaan ze op zoek naar het land van de Sint en naar België. Ook de kinderen met vreemde roots willen weten waar hun land ligt. Samen gaan we op zoek... Ook Mohammad... de nieuwe jongen van de klas, is plots erg betrokken bij de les. Hij haalt een boot (van de Sint) en toont dat hij met zo’n boot naar ons land kwam. Hij duidt ook een plaats aan en zegt: 'mama, brrr'. De juf en de kindjes verstaan hem en allemaal denken ze dat mama het erg koud heeft gehad.

Mohammad stapt rond in de klas en maakt kronkelende bewegingen met zijn handen en zegt: 'pfff!' (vermoeiend). Het lijkt op een lange weg die Mohammad te voet met zijn familie heeft afgelegd. Als de juf de situatie even reconstrueert en het in korte woordjes uitlegt, antwoordt hij: 'Yes! Yes!'. Hij voelt zich begrepen…

De kinderen, hoe jong ze ook zijn, hebben het verhaal van Mohammad heel goed begrepen. 'Heeft hij zoooooooooo lang gewandeld juf?', wordt er spontaan gevraagd. Met zijn kleine vingertjes toont Mohammad ons op de wereldbol dat hij van Syrië vertrok, vervolgens  naar het noorden ging  en in  zuidelijke richting, richting België, zijn weg verder zette. De kindjes van de klas begrijpen heel goed hoe het komt dat Mohammad niet meer in zijn land wil zijn. Mohammad vluchtte voor het oorlogsgeweld...

Nu zijn Mohammad en zijn familie veilig. Na enkele weken heeft hij al veel vriendjes en spreekt hij al een aardig mondje Nederlands: juf, jas, tafel, stoel, boekentas, water, bus, kom, pijn, ... en zie je ook de lach op zijn gelaat.
Mohammad en al de andere kleine vluchtelingen zijn de mensen van de school heel dankbaar voor alles wat ze voor hen doen. Ze lachen, spelen en ja... soms hebben ze ook even een moeilijk moment. Maar ze weten dat ze in goede handen zijn. Ze worden opgevangen door een goed team met het hart op de juiste plaats. Wordt vervolgd...

Asielzoekers in Borlo aangekomen 03/11/2015

Het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen (LOI) in Borlo is meteen volledig volzet. Nadat het OCMW op dinsdag 3 november de plaatsen had opengesteld, heeft Fedasil diezelfde dag 21 asielzoekers aan Gingelom toegewezen.
 
In Borlo verblijven momenteel:

  • een gezin van 7 personen uit Syrië (4 volwassenen en 3 kinderen)
  • een gezin van 3 personen uit Syrië (2 volwassenen en 1 kind)
  • een gezin van 7 personen uit Irak (2 volwassenen en 5 kinderen)
  • 4 alleenstaande mannen uit Iran

Hiermee heeft het opvangcentrum zijn maximumcapaciteit bereikt. Zolang er niemand weggaat, zullen er geen nieuwe vluchtelingen bijkomen. De volgende weken zal het OCMW deze mensen leren hun weg te vinden in Gingelom. Ze spreken immers een andere taal, komen uit verschillende landen en zullen nu in deze onbekende omgeving moeten leren om met anderen samen te leven.
 
De jongste kinderen gaan naar school in Gingelom. Het gaat om 2 kleuters en 4 kinderen in het lager onderwijs. De oudere kinderen gaan naar een school in Sint-Truiden.
 
De asielzoekers gingen ook langs bij Sint-Vincentius in Sint-Truiden. Daar hebben ze kleren kunnen kiezen voor de winter. Een groep volwassenen heeft al een taaltest afgelegd in 'Het Huis van het Nederlands' en kan zeer binnenkort starten met het instuderen van de eerste begrippen van de Nederlandse taal.
 
Ondertussen is er ook Wi-Fi geïnstalleerd in het LOI. Dit is belangrijk voor de bewoners om te communiceren met vrienden en familie, maar ook om de situatie in hun thuisland op de voet te kunnen opvolgen.

De vluchtelingencrisis in cijfers  03 /11/2015

Net als in Gingelom zijn bijna alle OCMW's in Vlaanderen bereid om hun steentje bij te dragen in de opvang van asielzoekers. De stroom vluchteling neemt steeds grotere proporties aan. Hoe gaat het OCMW van Gingelom dit aanpakken?
 
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal asielaanvragen in België in de maanden juli, augustus en september bijna verdrievoudigd.


ASIELAANVRAGEN

2014

2015

STIJGING

Juli

1.490

2.975

+ 99,7%

Augustus

1.580

4.621

+ 192,5%

September

1.797

5.512

+ 206,7%

 

4.867

13.108

 

De meeste vluchtelingen die in 2015 asiel in ons land aanvroegen, komen uit Irak (27,7%). De Syriërs (18,7%) staan op de tweede plaats, gevolgd door de Afghanen (10%).

Er is niet alleen de toename van het aantal asielaanvragen en de nood aan opvangplaatsen, ook het aantal positieve beslissingen stijgt sterk. Bijna 60% van de asielzoekers wordt erkend. Bij de Syriërs is dat zelfs 93%.

De grootste uitdaging voor de OCMW’s is het organiseren van de uitstroom uit de opvang en de integratie in de samenleving. De eerste stap is een eigen woning. Er is al jaren een nijpend tekort aan betaalbare woningen. Het zal bijgevolg een loodzware opdracht worden om voor alle LOI-bewoners die een positieve beslissing krijgen, een woning te vinden binnen de opgelegde termijn van twee à drie maanden.