Bekendmaking

Andere

Besluit

Info

Verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 26 mei 2019

Provinciegouverneur
Datum besluit : 30 januari 2019
Datum bekendmaking : 01 februari 2019