Bekendmaking reglementen

Belastingen en retributies

Besluit

Info

Aanpassing reglement betreffende de gemeentelijke opcentiemen 2018 – 2019

Gemeenteraad
Datum besluit: 7 november 2017
Datum publicatie: 14 november 2017

Andere

Besluit

Info

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer : 2018/00063
Aard: het invoeren van een verkeerverbod op een gedeelte van de Heiseltstraat tijdens het jaarlijks straatfeest op 01/09/2018

Schepencollege
Datum besluit : 31 juli 2018
Datum bekendmaking : 1 augustus 2018

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer : 2018/00035
Aard: wielerwedstrijd voor juniores te Montenaken op zondag 9 september 2018 tussen 15u00 en 17u15

Schepencollege
Datum besluit : 31 juli 2018
Datum bekendmaking : 1 augustus 2018

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer : 2018/00046
Aard: het invoeren van een verkeerverbod in de Statiestraat tijdens het jaarlijks straatfeest op zondag 2 september 2018 tussen 10u00 en 24u00

Schepencollege
Datum besluit : 31 juli 2018
Datum bekendmaking : 1 augustus 2018

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 2018/00045
Aard: wielerwedstrijd te Kerkom voor nieuwelingen met doortocht te Muizen op woensdag 15 augustus 2018 tussen 15u00 en 17u00

Schepencollege
Datum besluit : 17 juli 2018
Datum bekendmaking : 19 juli 2018

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer : 2018/00055
Aard: het invoeren van een verkeerverbod in de Boekhoutstraat, gedeelte vanaf het "Dennenhof tot aan de Heilig Hartstraat tijdens de misviering op zondag 26 augustus 2018 tussen 9u00 en 14u00

Schepencollege
Datum besluit : 17 juli 2018
Datum bekendmaking : 19 juli 2018

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer :
Aard: het invoeren van een verkeersverbod op een gedeelte van de Driehoekstraat te Buvingen tijdens het straatfeest op zaterdag 11 augustus 2018 vanaf 8u00 tot en met zondag 12 augustus 2018 om 12u00

Schepencollege
Datum besluit : 09 augustus 2018
Datum bekendmaking : 10 augustus 2018

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer : 2018/00058
Aard: het invoeren van een verkeersverbod op een gedeelte van de Ridderstraat te Montenaken tijdens het straatfeest op zaterdag 18 augustus 2018 vanaf 10u00 tot en met zondag 19 augustus 2018 om 14u00

Schepencollege
Datum besluit : 26 juni 2018
Datum bekendmaking : 03 juli 2018

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen: politieverordening.

Gemeenteraad
Datum besluit : 26 juni 2018
Datum bekendmaking : 27 juni 2018

Politieverordening betreffende clubhuizen van motorclubs.

Gemeenteraad
Datum besluit : 26 juni 2018
Datum bekendmaking : 27 juni 2018

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer 2018/00051: het invoeren van een parkeer- en verkeersverbod in het Zoutstraatje te Niel tijdens de jaarlijkse bbq op 18/08/2018

Schepencollege
Datum besluit : 19 juni 2018
Datum bekendmaking : 25 juni 2018

Afwijking geluidsnorm straatfeest Bienendal 
Locatie: feesttent Buvingenstraat, 3890 Gingelom  -  Datum: 11 en 12 augustus 2018  
Aard: optreden Alphaband tijdens straatfeest

Schepencollege
Datum besluit : 19 juni 2018
Datum bekendmaking : 25 juni 2018

Legeroefening op het grondgebied van 17 tot 19 september 2018.

Provinciegouverneur
Datum beslissing : 19 juni 2018
Datum bekendmakeing : 25 juni 2018