Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning


Dossiernummer : VK/2018/00001
Onderwerp: verkavelen van percelen in 4 loten voor open bebouwing
Aanvrager:Tom Delcour Brugstraat 3 te 3870 Heers
Ligging: afd. Kortijs sectie B nrs. 188b, 190c, 168k, 188a ter plaatse Abdijstraat
Datum openbaar onderzoek : van 29 mei 2018 tot en met 28 juni 2018

Dossiernummer : VK/2018/00002
Onderwerp: verkavelen van percelen in 4 loten met uitbreiding wegenis
Aanvrager:Denise Ballet Oudestraat 35 te 3510 Hasselt
Ligging: afd. Montenaken sectie A nrs. 749n, 751f, 749t ter plaatse Germaine Goyenslaan
Datum openbaar onderzoek : van 30 mei 2018 tot en met 29 juni 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00050
Onderwerp: (ver)bouwen van paardenstallen
Aanvrager:Mathijs Frank St-Rumoldusstraat 78 te 3890 Gingelom
Ligging: afd. Montenaken sectie B nrs. 775m, 903b ter plaatse Sint-Rumoldusstraat 78
Datum openbaar onderzoek : van 12 juni 2018 tot en met 12 juli 2018

Dossiernummer : VK/2018/00003
Onderwerp: verkavelen van perceel in 1 lot voor open bebouwing en 1 lot voor half-open bebouwing
Aanvrager:Bert Briffoz Kerkstraat 11 te 3400 Landen
Ligging: afd. Jeuk sectie C nr. 42f2 ter plaatse Cicindriastraat
Datum openbaar onderzoek : van 20 juni 2018 tot en met 20 juli 2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2018/00022
Onderwerp: verbouwen van een bestaande woning
Aanvrager: Falcone
Ligging:Gemeentestraat 8 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 8 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00030
Onderwerp: plaatsen van een afdak + houten afsluiting
Aanvrager: Kevin Langenaeken
Ligging:Houtstraat 46A te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 8 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00032
Onderwerp: verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Maris - Verstraelen
Ligging:Kortijsstraat 13 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 8 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00042
Onderwerp: plaatsen van een raam in zijgevel
Aanvrager: Jacqueline Wälti
Ligging:Hoogstraat 6 te 3890 Gingelom
Datum aktename melding : 8 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00040
Onderwerp:plaatsen van een gevelbekleding (spuitkurk)
Aanvrager: Joeri Leenen
Ligging:Bergstraat 5 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 15 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00036
Onderwerp: verbouwen van een hoeve
Aanvrager: Steven Houbrechts
Ligging:Mielenstraat 13 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 8 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00044
Onderwerp: plaatsen van een veranda + afdak
Aanvrager: Willy Melotte
Ligging:Surlet de Chokierstraat 7 te 3890 Gingelom
Datum aktename melding : 15 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00029
Onderwerp: verbouwen/uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager: Vanpoucke - Devos
Ligging:Thewitstraat 47 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 22 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00031
Onderwerp: bouwen van een half-open ééngezinswoning
Aanvrager: Juljeta Berisha
Ligging:Bronstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 22 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00034
Onderwerp:plaatsen van een tuinhuis
Aanvrager:Marleen Van Poeck
Ligging:Statiestraat 46 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 22 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00035
Onderwerp: verven van gevels
Aanvrager: Tim Geboers
Ligging:Homsemstraat 10 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 22 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00033
Onderwerp: bouwen van 2 half-open ééngezinswoningen
Aanvrager: Peter America
Ligging:Fonteinstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 29 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00038
Onderwerp: plaatsen van voorzetrolluiken
Aanvrager: Ines Philtjens
Ligging:Nachtegaalstraat 8 te 3891 Gingelom
Datum weigering : 29 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00039
Onderwerp:bouwen van een half-open ééngezinswoning
Aanvrager:Nurhane Berisha
Ligging:Bronstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 29 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00041
Onderwerp: plaatsen van een ezelstal
Aanvrager: Katrijn Vandecan
Ligging:Langstraat 32 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 29 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00043
Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning + tuinberging
Aanvrager: Lenaerts Liesbeth
Ligging:Truierstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 5 juni 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00045
Onderwerp: verven van voorgevel + regulariseren voorzetrolluiken
Aanvrager: Theys Eric
Ligging:Molenstraat 1 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 5 juni 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00047
Onderwerp: maken van een raamopening in voorgevel
Aanvrager: Kimon Klouvatos
Ligging:Hekberg 4 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 5 juni 2018

Dossiernummer : OMV/2017/009400
Onderwerp: riolerings- en wegeniswerken te Boekhout
Aanvrager: Infrax
Ligging:Boekhoutstraat, H-Hartstraat, Mechelsestraat, Walenstraat
Datum vergunning : 31 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00028
Onderwerp:
vernieuwen van dak + functiewijziging
Aanvrager:
Yvonne Horsten
Ligging: Gemeentestraat 11 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
11 juni 2018 

Dossiernummer : OMV/2018/00037
Onderwerp:
uitbreiden van woning
Aanvrager:
Jean-Claude Baron
Ligging: Hasselbroekstraat 161 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
11 juni 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00046
Onderwerp:
bouwen van een poolhouse en aanleg zwembad
Aanvrager:
Riny Vandereyken
Ligging: Sint-Rumoldusstraat  34 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
11 juni 2018

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.