Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Dossiernummer :OMV/2018/00094
Onderwerp: grondwaterwinning voor bevloeiing van 6ha perenplantage
Aanvrager:LV Coppejans Katseistraat 20 te Gingelom
Ligging: afd.Gingelom sectie B nr. 417b
Datum openbaar onderzoek : van 18 september 2018 tot en met 18 oktober 2018

Dossiernummer :OMV/2018/00095
Onderwerp: bouwen van een paardenhouderij
Aanvrager:Janssen Sammy
Ligging: afd.Gingelom sectie B nrs. 392b, 392a
Datum openbaar onderzoek : van 26 september 2018 tot en met 26 oktober 2018

Dossiernummer :VK2018/07
Onderwerp: verkavelen van percelen in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager:Bergers Eddy
Ligging: afd.Mielen sectie A nrs. 590a, 591b
Datum openbaar onderzoek : van 22 oktober 2018 tot en met 21 november 2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2018/00085
Onderwerp:
slopen van een serre (regularisatie)
Aanvrager:
Craninx - Vandendwije
Ligging:Vrijheersstraat  te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
11 september 2018

Dossiernummer : VK/2018/00002
Onderwerp:
verkavelen van percelen in 4 loten met uitbreiding wegenis
Aanvrager:
Denise Ballet
Ligging: Germaine Goyenslaan  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
11 september 2018

Dossiernummer : VK/2018/00003
Onderwerp:
verkavelen van percelen in 2 loten voor half-open bebouwing
Aanvrager:
Bert Briffoz
Ligging: Cicindriastraat  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
25 september 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00074
Onderwerp:
uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Gert Dunon & Evi Muls
Ligging:Oude Katsei 32 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
25 september 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00075
Onderwerp:
plaatsen van een tuinhuis
Aanvrager:
Joeri Lacroix
Ligging:Bronstraat 47 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
25 september 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00090
Onderwerp:
uitbreiden woning + kaleien, slopen van een vrijstaand gebouw
Aanvrager:
Bart Thijs
Ligging:Truilingenstraat 81 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
25 september 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00078
Onderwerp:
bouwen van 2 ééngezinswoningen
Aanvrager:
Firmin Vanbergen
Ligging:Albert Moyaertsstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 oktober 2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : VK/2018/00004
Onderwerp:
verkavelen van percelen in 3 loten voor half-open bebouwing
Aanvrager:
Bert Briffoz
Ligging:Cicindriastraat & Albert Moyaertsstraat  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 oktober 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00065
Onderwerp:
grondwaterwinning max. debiet 30000m³/jaar
Aanvrager:
Van Elven agra bvba
Ligging:'Tombeveld' te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 oktober 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00084
Onderwerp:
verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Bouvin - Latui
Ligging:Riddersstraat 48 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
9 oktober 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00087
Onderwerp:
verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Stefaan Luyten
Ligging: Hekberg 8 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
9 oktober 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00088
Onderwerp:
slopen en herbouwen van een aanbouw bij een bestaande eengezinswoning
Aanvrager:
Van Dael Rob
Ligging: Roland Snyersstraat 3 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 oktober 2018


Dossiernummer : OMV/2018/00097
Onderwerp:
regulariseren van dakvorm (plat dak naar hellend dak)
Aanvrager:
René Peetermans
Ligging: Julien Guilliamssstraat 13 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 oktober 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00100
Onderwerp:
afbreken en herbouwen van een weidemuur
Aanvrager:
Van Liempt Alexander
Ligging: Naamsestraat 43 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 oktober 2018

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.