Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning


Dossiernummer : OMV/2018/00027
Onderwerp: hervergunning van de 2 bestaande grondwaterwinningen te Montenaken 'Zevenbronnen'
Aanvrager: De Watergroep cvba Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel
Ligging: afd. Montenaken sectie C nrs. 681a, 793d, 793e, 673a, 793c  ter plaatse 'Zevenbronnen'
Datum openbaar onderzoek : van 21 maart 2018 tot en met 20 april 2018


Dossiernummer : OMV/2018/00028
Onderwerp: vernieuwen van daken (vierkantshoeve waar een woonhuis, een appartement en een kantoor in zal gevestigd worden)
Aanvrager:Yvonne Horsten Toekomstlaan 48 te 3910 Neerpelt
Ligging: afd. Montenaken sectie A nr. 814A ter plaatse Gemeentestraat 11
Datum openbaar onderzoek : van 3 april 2018 tot en met 3 mei 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00033
Onderwerp: bouwen van 2 half-open ééngezinswoningen met carport
Aanvrager:Peter America Zangstraat 47 te 3830 Wellen
Ligging: afd. Niel sectie B nr. 70D, 70G ter plaatse Fonteinstraat
Datum openbaar onderzoek : van 18 april 2018 tot en met 18 mei 2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2018/00001
Onderwerp: plaatsen van crepi op gevels + afsluiting in voortuin
Aanvrager: Dorota Kurek
Ligging:Steenweg 22 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 7 maart 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00007
Onderwerp: slopen van een woning
Aanvrager: Lieven Smeyers
Ligging:Bloemenstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 7 maart 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00012
Onderwerp:akkerbouwbedrijf
Aanvrager: Biets Jo & Kim LV
Ligging: Oude Katsei te 3890 Gingelom
Datum aktename : 7 maart 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00008
Onderwerp: plaatsen van crepie op gevels
Aanvrager: Senad Dibrani
Ligging:Steenweg 264 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 13 maart 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00009
Onderwerp: slopen van een woning + stallingen en het samenvoegen van 2 woningen tot 1
Aanvrager: Willy Tassens
Ligging:Mielenstraat 12 & 12a te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 13 maart 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00011
Onderwerp: vernieuwen en verhogen van een bestaande muur
Aanvrager: Andries Benny
Ligging:Thewitstraat 27c te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 13 maart 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00021
Onderwerp:fruitbedrijf - vernieuwing vergunning - aanpassen exploitant
Aanvrager: Bels Marc & Luc FV
Ligging: Emile Beauduinstraat te 3890 Gingelom
Datum aktename : 13 maart 2018


Dossiernummer : OMV/2018/00010
Onderwerp: plaatsen van lichtreclame + functiewijziging gedeelte van gebouw
Aanvrager: De Vuyst Stéphanie
Ligging:Hasselbroekstraat 152 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 20 maart 2018


Dossiernummer : OMV/2018/00015
Onderwerp: plaatsen van crepi op voor- en achtergevel
Aanvrager: Claes Christian
Ligging:Lagestraat 12 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 20 maart 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00018
Onderwerp: plaatsen van een unit
Aanvrager:Andries Bosschaert
Ligging:Duivenstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 27 maart 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00014
Onderwerp: woningopsplitsing - van één woongelegenheid naar twee woongelegenheden
Aanvrager: Christian Beugnier
Ligging:Dr.kempeneersstraat 125 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 27 maart 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00017
Onderwerp: plaatsen van crepi op gevels
Aanvrager: Lasman Bogdan
Ligging:Kulterstraat 14 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 27 maart 2018


Dossiernummer : OMV/2018/00019
Onderwerp: bouwen van een bijgebouw + slopen bestaande stalling
Aanvrager: Kris Goyens
Ligging:Rozenstraat 11 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 3 april 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00023
Onderwerp: plaatsen van een carport
Aanvrager: Tom De Moortel
Ligging:Albert Moyaertsstraat 17 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 10 april 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00024
Onderwerp:
plaatsen van een carport
Aanvrager:
Joël Degeneffe
Ligging:
Albert Moyaertsstraat 19 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
10 april 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00026
Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Daan Van den Broeck & Claes Elien
Ligging:Buvingenstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 10 april 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00016
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager: Inge Stiers
Ligging:Dr. Kempeneersstraat 118 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 17 april 2018

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.