Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Dossiernummer : OMV/2019/00015
Onderwerp:
het afbreken van een handelspand, bankkantoor en boerderij en het bouwen van een nieuwe handelsruimte met appartementen
Aanvrager:
Transshopinvest
Ligging:Steenweg 137 + 139, Sint-Pieterstraat 5 te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek :
van 18/03/2019 t.e.m. 16/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2018/001115
Onderwerp:
plaatsen van een windturbine
Aanvrager:
Jadoul bvba
Ligging: Hoogstraat 34 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
12 februari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00116
Onderwerp:
plaatsen van een windturbine
Aanvrager:
Steps VOF
Ligging: Hannuitstraat  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
12 februari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00135
Onderwerp:
regulariseren van een paardenstal
Aanvrager:
Das Joris
Ligging: Kerkstraat 41 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
19 februari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00140
Onderwerp:
verharden van voortuin + aanleggen van parkeerplaats in waterdoorlatend materiaal
Aanvrager:
Saillart Michaël
Ligging: Langstraat 17  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
19 februari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00137
Onderwerp:
bouwen van een ééngezinswoning met bijgebouw (garage)
Aanvrager:
Diels Patrick
Ligging: Kaneelstraat  te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
26 februari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00138
Onderwerp:
bouwen van een ééngezinswoning met garage/fietsenberging
Aanvrager:
Beelen - Schutters
Ligging: Hekberg  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
26 februari 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00001
Onderwerp:
slopen van stallen en garages
Aanvrager:
Lelièvre Alex
Ligging: Hundelingenstraat 9 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
5 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00004
Onderwerp:
uitbreiden van bestaande woning en de bouw van een vrijstaande garage
Aanvrager:
Droogendijk - Menschaert
Ligging: Buvingenstraat 10a  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
5 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00002
Onderwerp:
afbraak en nieuwbouw ééngezinswoning
Aanvrager:
Russo - Leemans
Ligging: Langstraat 48 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
12 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00005
Onderwerp:
bouwen van een woning met vrijstaande garage
Aanvrager:
Alida Boelen
Ligging: Truilingenstraat  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
12 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00006
Onderwerp:
kappen van een boom
Aanvrager:
Peter Wolters
Ligging: Joseph Van Hamontstraat 7  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
19 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00007
Onderwerp:
verbouwen van een woning
Aanvrager:
Frederik Bernardi
Ligging: Houtstraat 26 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
19 maart 2019

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.