Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Dossiernummer :OMV/2018/00132
Onderwerp: regulariseren van veranda, kippenren, stalling en pergola en het uitbouwen van dakkappellen in de achtergevel
Aanvrager:Ianthe Terpelle
Ligging: afd.Montenaken sectie B nr. 879w2 ter plaatse Dr.Kempeneersstraat 109
Datum openbaar onderzoek : van 26 december 2018 tot en met 25 januari 2019

Dossiernummer :OMV/2018/00133
Onderwerp: opslag, sortering en mechanische behandeling van elektronica afval
Aanvrager:Afvalberg bvba
Ligging: afd. Niel sectie B nr. 522m ter plaatse Ambachtsweg 5
Datum openbaar onderzoek : van 26 december 2018 tot en met 25 januari 2019

Dossiernummer :OMV/2018/00131
Onderwerp: grondwaterwinning voor de beregening van 25ha akkerbouwteelten
Aanvrager:Moyaers René & Geert Groenplaats 6 te 3890 Gingelom
Ligging: afd.Montenaken sectie B nr. 613A
Datum openbaar onderzoek : van 2 januari 2019 tot en met 1 februari 2019

Dossiernummer :OMV/2018/00139
Onderwerp: bouwen van een middenspanningscabine van 250 kVA
Aanvrager:wasserij St-Joris Emile Beauduinstraat 11 te 3890 Gingelom
Ligging: afd.Jeuk sectie D nrs. 274g, 280t2 ter plaatse Emile Beauduinstraat 11
Datum openbaar onderzoek : van 14 januari 2019 tot en met 13 februari 2019

Dossiernummer :OMV/2018/00134
Onderwerp: regulariseren verschillende raam-poort en deuropeningen + creëren van een noodwoning + grondwaterwinning
Aanvrager:Biets Jo & Kim Oude Katsei 79 te 3890 Gingelom
Ligging: afd. Niel sectie B nrs. 37e, 37g, 37h ter plaatse Oude Katsei
Datum openbaar onderzoek : van 16 januari 2019 tot en met 15 februari 2019

Dossiernummer :OMV/2018/00138
Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning met garage/fietsenberging
Aanvrager:Beelen - Schutters
Ligging: afd. Niel sectie B nr. 299k2 ter plaatse Hekberg
Datum openbaar onderzoek : van 16 januari 2019 tot en met 15 februari 2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2018/00110
Onderwerp:
plaatsen van een veranda
Aanvrager: Kris Poncelet
Ligging: Houtstraat 133A te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
11 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00111
Onderwerp:
aanpassingswerken aan woning met apotheek + uitbreiding
Aanvrager:
Apotheek Baudot
Ligging: Steenweg 189 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
11 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00124
Onderwerp:
plaatsen van een afdak
Aanvrager:
Frank Bullynck
Ligging: Henri Stassenstraat 8 te 3890 Gingelom
Datum melding :
11 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00113
Onderwerp:
verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Persoons - Verbruggen
Ligging: Vonnestraat 2 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
18 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00114
Onderwerp:
bouwen van een garage + kappen van 2 bomen
Aanvrager:
Camille Pallen
Ligging: Homsemstraat 23 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
18 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00125
Onderwerp:
kappen van 6 hoogstambomen
Aanvrager:
Ruben Craninx
Ligging: Vrijheersstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
18 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00089
Onderwerp:
verandering door uitbreiding en wijziging + vroegtijdige hernieuwing
Aanvrager:
Bart Nivelles namens group Nivelles nv
Ligging: Ambachtsweg 14 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
18 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00122
Onderwerp:
bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Steff Geerts
Ligging: Truierstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
15 januari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00129
Onderwerp:
slopen vierkantshoeve/loopstal, regularisatie niveauwijziging + inrit
Aanvrager:
Jozef Wullaert
Ligging: Bergstraat 10 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
15 januari 2019

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.