Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Dossiernummer :OMV/2018/00115
Onderwerp: plaatsen van een windturbine
Aanvrager:Jadoul Eric Hoogstraat 34 te 3890 Gingelom
Ligging: afd.Vorsen sectie A nr. 252d
Datum openbaar onderzoek : van 21 november 2018 tot en met 21 december 2018

Dossiernummer :OMV/2018/00116
Onderwerp: plaatsen van een windturbine
Aanvrager:Steps VOF Heiseltstraat 2b te 3890 Gingelom
Ligging: afd.Montenaken sectie C nr. 80d
Datum openbaar onderzoek : van 27 november 2018 tot en met 27 december 2018

Dossiernummer :OMV/2018/00119
Onderwerp: regularisatie van een dienstingang aan de sporthal en nieuwbouw van een berging
Aanvrager:Gemeentebestuur Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom
Ligging: afd.Montenaken sectie C nr. 70F ter plaatse Hannuitstraat 9
Datum openbaar onderzoek : van 4 december 2018 tot en met 3 januari 2019

Dossiernummer :OMV/2018/00120
Onderwerp: renovatie + functiewijziging varkensstallen + afbraak gebouwen
Aanvrager:Jonathan Vanliefde
Ligging: afd.Jeuk sectie C nr. 493b ter plaatse Emile Beauduinstraat 17
Datum openbaar onderzoek : van 4 december 2018 tot en met 3 januari 2019

Dossiernummer :OMV/2018/00122
Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager:Geerts Steff
Ligging: afd.Mielen sectie A nr. 654E (lot 2) ter plaatse Truierstraat
Datum openbaar onderzoek : van 5 december 2018 tot en met 4 januari 2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2018/00109
Onderwerp:
houden van 6 honden
Aanvrager:
Fabienne Vannitsen
Ligging: Vrijheersstraat 12 te 3891 Gingelom
Datum melding :
6 november 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00077
Onderwerp:
bouwen van 12 huurwoningen met ondergrondse parkeerkelder en het vellen en heraanplanten van 8 bomen
Aanvrager:
CV Nieuw Sint-Truiden
Ligging: Dorpskouter te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
6 november 2018

Dossiernummer : VK2018/06
Onderwerp:
verkavelen van percelen in 2 loten voor open bebouwing en 1 lot voor half-open bebouwing
Aanvrager:
Bert Briffoz
Ligging: Groenplaats te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
6 november 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00096
Onderwerp:
uitbreiden van een woning, bouwen van een vrijstaande garage + plaatsen van een zwembad
Aanvrager:
Van Damme - Vaneyen
Ligging: Lindestraat 15 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
13 november 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00098
Onderwerp:
plaatsen van een tuinhuis
Aanvrager:
An Adams
Ligging: Nielstraat 19 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
13 november 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00107
Onderwerp:
bijkomend verharden voor aanleg parking
Aanvrager:
thuisverpleging Sofie Cuypers
Ligging: Steenweg 152 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
13 november 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00103
Onderwerp:
slopen bestaande woning en nieuwbouw ééngezinswoning
Aanvrager:
Russo - Bosmans
Ligging: Langstraat 48 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
20 november 2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2018/00106
Onderwerp:
plaatsen van een terrasoverkapping
Aanvrager:
Christian Stivigny
Ligging: Rood-Kruisstraat 6b te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
20 november 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00112
Onderwerp:
plaatsen van een veranda
Aanvrager:
Fabienne Vannitsen
Ligging: Vrijheersstraat 12 te 3891 Gingelom
Datum melding :
20 november 2018

Dossiernummer : VK2018/05
Onderwerp:
verkavelen van 3 percelen in 3 loten voor half-open bebouwing
Aanvrager:
Jorre Herckens
Ligging: Vrijheersstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
20 november 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00104
Onderwerp:
slopen van een woning + aanhorigheden
Aanvrager:
Marcel Wilmaerts
Ligging: Pater Gillardstraat 13 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
27 november 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00108
Onderwerp:
bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Angelique Bauwens
Ligging: Egmonthof te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
27 november 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00094
Onderwerp:
grondwaterwinning voor bevloeiing van 6ha perenplantage
Aanvrager:
LV Coppejans Tom
Ligging: afd. Gingelom sectie B nr. 417B  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
4 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00095
Onderwerp:
bouwen van een paardenhouderij
Aanvrager:
Sammy Janssen
Ligging: afd. Gingelom sectie B nr. 392a, 392b  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
4 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00117
Onderwerp:
inrichten zolderverdieping+ maken van voordeuropening
Aanvrager:
Beugnier Christian
Ligging: Dr.Kempeneersstraat 125A te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
4 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00121
Onderwerp:
plaatsen van een carport
Aanvrager:
Petra Vanelven
Ligging: Buvingenstraat 5 te 3890 Gingelom
Datum melding :
4 december 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00118
Onderwerp:
houden van 9 honden
Aanvrager:
Erika Peumans
Ligging: Kriekelstraat 7a te 3890 Gingelom
Datum melding :
4 december 2018

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.