Minderjarige reizigers die reizen
zonder ouderlijke begeleiding


Minderjarige reizigers

Minderjarige jongeren die naar het buitenland reizen zonder ouderlijke begeleiding, (bv. een meerdaagse reis georganiseerd door de onderwijsinstelling), hebben een schriftelijk toestemming van de ouder(s) nodig.

Zowel het identiteitsbewijs als de ouderlijk toestemming worden kosteloos afgeleverd door de dienst bevolking en burgerzaken.

Hou er ook rekening mee in sommige gevallen een geldige reispas vereist is.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren