Dienst Middenstand

Gemeentehuis (openingsuren)
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
Tel. (011)88.04.95
Fax (011)83.15.79

De dienst middenstand bestaat uit de volgende personen:

Celhoofd : Kim Peters - tel. (011) 88.04.95
Medewerker: Veronique Loix - tel. (011) 88.04.80