Budgetbegeleiding en budgetbeheer

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is het ondersteunen en begeleiden van cliënten bij het beheer van hun budget.
U hebt voldoende inkomsten, maar slaagt er niet in om de eindjes aan elkaar te knopen. Het OCMW helpt u uw budget te ordenen en uw uitgaven onder controle te krijgen. U houdt uw budget volledig zelf in handen.
De sociale dienst zal samen met u een overzicht maken van de inkomsten, uitgaven, schulden en tegoeden. Zij zal met u nagaan welk leefgeld u nodig heeft voor uw gezin, welke de vaste kosten zijn die maandelijks betaald moeten worden en voor welke kosten een reserve aangelegd moet worden.
De sociale dienst zal samen met u zoeken naar (besparings-) middelen om uw budget in de hand te houden en opvolgen of u uw vaste kosten regelmatig betaalt. Eventueel kan zij bemiddelen met schuldeisers als bepaalde schulden uit de hand dreigen te lopen.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer neemt het OCMW het beheer van de financiële middelen van de cliënt volledig over. Meestal is er een aanzienlijke schuldenlast of beschikt de cliënt over onvoldoende capaciteiten om zijn financiën zelf te beheren.
Het OCMW ontvangt de inkomsten en voert in naam van de cliënt betalingen uit. De cliënt heeft steeds inspraak en controle. Hij krijgt wekelijks een leefgeld uitbetaald om in zijn levensbehoeften te voorzien.
Indien er teveel schulden zijn en budgetbeheer daarom niet haalbaar is, wordt de cliënt doorverwezen naar de collectieve schuldenregeling. Een advocaat stelt dan een plan op om de schulden af te betalen. Dat plan wordt door de rechtbank goedgekeurd en door de advocaat uitgevoerd.

Contact

Elke Hubar - 011 88 04 40
Kurt Brans - 011 88 04 44
Laure Petitjean - 011 88 04 49
Tim Rens - 011 88 04 48


socialedienst@gingelom.be

Openingsuren