De sociale dienst

Bij de sociale dienst kan je terecht met problemen van materiële, sociale, financiële en psychologische aard. Het OCMW kan hulp verlenen in de meest verscheidene vormen:

 • Financiële hulpverlening o.a.
  • het OCMW schiet voor
  • kent een huurwaarborg toe
  • betaalt een toelage voor sociaal, culturele en sportieve participatie
  • verleent een tegemoetkoming van het stookoliefonds
  keert toelagen uit
 • Onderzoekt het recht op leefloon
 • Bemiddelt voor tewerkstelling en trajectbegeleiding
 • Zorgt voor huisvesting
  het OCMW heeft zeven woningen in beheer die als noodwoning fungeren voor mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Contact

Elke Hubar - 011 88 04 40
Katja Vanelderen - 011 88 04 89
Kurt Brans - 011 88 04 44
Marloe Theuws - 011 88 04 43
Tim Rens - 011 88 04 48


socialedienst@gingelom.be

Openingsuren