De Sociale dienst

Bij de sociale dienst kan je terecht met problemen van materiële, sociale, financiële en psychologische aard. Het OCMW kan hulp verlenen in de meest verscheidene vormen:

 • Financiële hulpverlening o.a.
  • het OCMW schiet voor
  • kent een huurwaarborg toe
  • betaalt een toelage voor sociaal, culturele en sportieve participatie
  • verleent een tegemoetkoming van het stookoliefonds
  keert toelagen uit
 • Onderzoekt het recht op leefloon
 • Bemiddelt voor tewerkstelling en trajectbegeleiding
 • Zorgt voor huisvesting
  het OCMW heeft zeven woningen in beheer die als noodwoning fungeren voor mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Contact

OCMW Gingelom
Sint-Pieterstraat 1 - 3890 Gingelom
Tel. (011) 88 04 40

Marloe Theuws
Kurt Brans
Elke Hubar
Tim Rens