Jeugdraad


De jeugdraad is een gemeentelijke adviesraad waarin alle Gingelomse jeugd- en jongerenverenigingen en alle jongeren tussen 14 en 30 jaar kunnen participeren. De jeugdraad organiseert zeer regelmatig activiteiten die ontmoetingen tussen de Gingelomse jongeren moeten bevorderen.

De jeugdraad heeft een tweeledige structuur, nl. een dagelijks bestuur en een algemene vergadering. De jeugdraad vergadert steeds met de algemene vergadering.
De jeugdraad werd op 8 januari 2003 door de gemeenteraad erkend op basis van het jeugddecreet van 9 juni 1993.

Samenstelling jeugdraad

De jeugdraad wordt vanuit het beleid ondersteund en geïnformeerd door de schepen van jeugd en de jeugddienst. Deze laatste neemt eveneens het secretariaat van de jeugdraad waar.