Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - Kaarten

* Situering in de regio - kaart 1.1a (869kB)
* Macrosituering - kaart 1.1b (747kB)
* Administratieve grenzen met de buurgemeenten - kaart 1.1c (220kB)
* Gewestplan - kaart 1.2 (495kB)
* Overzichtskaart BPA's - kaart 1.3 (779kB)
* Habitat- en volgelrichtlijngebieden - kaart 1.4 (807kB)
* Gebieden van het Ven - kaart 1.5 (808kB)
* Ruilverkavelingen - kaart 1.6 (85kB)
* Beschermde monumenten en landschappen- kaart 1.7 (100kB)
* Watertoets (Gingelom/Buvingen/Niel/Borlo) - kaart 1.8a (2,66mB)
* Watertoets (Montenaken/Jeuk/Boekhout/Vorsen) - kaart 1.8b (2,78mB)
* Watertoets (Mielen/Hasselbroek/Kortijs/Muizen) - kaart 1.8c (2,62mB)
* Fysisch systeem : reliëf - kaart 1.8d (245kB)
* Fysisch systeem : waterlopen - kaart 1.8e (222kB)
* Structuurbepalende elementen - kaart 1.9 (491kB)
* Bestaande nederzettingsstructuur - kaart 1.10 (451kB)
* Zonevreemd wonen : overzichtskaart - kaart 1.11 (236kB)
* Aanbod van binnengebieden : cluster Gingelom - Niel - kaart 1.12a (1,19mB)
* Aanbod van binnengebieden : cluster Montenaken - Klein-Vorsen - kaart 1.12b (265kB)
* Aanbod van binnengebieden : cluster Borlo - Mielen - Jeuk - kaart 1.12c (591kB)
* Bestaande ruimtelijke economische structuur - kaart 1.13 (1,29mB)
* Zonevreemde bedrijven - kaart 1.14 (185kB)
* Bestaande structuur recreatie en toerisme - kaart 1.15 (461kB)
* Zonevreemde recreatie - kaart 1.16 (168kB)
* Bestaande verkeers- en vervoersstructuur - kaart 1.17a (469kB)
* Openbaar vervoer - kaart 1.17b (427kB)
* Bestaande ruimtelijke natuurlijke structuur - kaart 1.18 (499kB)
* Biologische waarderingskaart - kaart 1.19 (947kB)
* Bestaande landschappelijke structuur - kaart 1.20 (177kB)
* Tradionele landschappen - kaart 1.21 (86kB)
* Synthese van de bestaande ruimtelijke structuur - kaart 1.22 (526kB)
* Synthese ruimtelijke concepten - kaart 2.1 (518kB)
* Deelruimte 1 : Gingelom en de Molenbeek/Boenebeek - kaart 2.2 (468kB)
* Deelruimte 2 : Cicindriabeek - kaart 2.3 (459kB)
* Deelruimte 3 : Melsterbeek - kaart 2.4 (444kB)
* Gewenste nederzettingsstructuur - kaart 2.5 (458kB)
* Uitwerking kernen Gingelom - kaart 2.5a (130kB)
* Uitwerking kernen Montenaken/Mielen - kaart 2.5b (188kB)
* Uitwerking kernen Jeuk/Borlo - kaart 2.5c (183kB)
* Uitwerking kernen Niel/Buvingen - kaart 2.5d (132kB)
* Bestemming binnengebieden - cluster Gingelom/Niel - kaart 2.6a (250kB)
* Bestemming binnengebieden - cluster Montenaken/Klein-Vorsen - kaart 2.6b (269kB)
* Bestemming binnengebieden - cluster Borlo/Mielen/Jeuk - kaart 2.6c (265kB)
* Gewenste ruimtelijk economische structuur - kaart 2.7 (171kB)
* Gewenste toeristisch - recreatieve structuur - kaart 2.8 (324kB)
* Gewenste natuurlijke structuur - kaart 2.9 (295kB)
* Gewenste verkeers- en vervoersstructuur - kaart 2.10 (438kB)
* Gewenste landschappelijke structuur - kaart 2.11a (204kB)
* Inventaris gebouwen met erfgoedwaarde (987kB)
* Gewenste ruimtelijke structuur : synthese - kaart 2.12 (1,31mB)