Gemeentesecretaris

Marcel Houbey



Gemeentehuis Gingelom
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
Tel. 011 88.04.74
E-mail: marcel.houbey@gingelom.be

Taken:
De gemeentesecretaris is onder meer belast met het opmaken van de verslagen van de vergaderingen en met het uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

De gemeentesecretaris is de hiërarchische chef van het gemeentepersoneel. Hij is voorzitter van het managementteam, hij is de schakel tussen de administratie en het beleid en staat in voor de goede werking van alle diensten.