Aanleg van erosiebufferbekkens langs de Borlostraat en de Borgwormsesteenweg-Mielen

-          aanleg van 2 waterbufferbekkens langs de ruilverkavelingsweg aansluitend op de Borlostraat
-          Aanleg van 1 waterbufferbakken langs de Borgwormsesteenweg ter hoogte van de aansluiting van de Bronstraat

Uitvoering eind 2017-begin 2018