Aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur nieuwe woonwijk RUP Dorpskouter in Gingelom

Aansluitend bij de kern van Gingelom, net ten noorden ervan, ligt het woonuitbreidingsgebied Dorpskouter, dat de gemeente verder wenst te ontwikkelen. Een deel ervan werd in het verleden reeds ingevuld. Deze invulling bestaat uit een aantal sociale woningen, een project met ADL-woningen en een collectief woonverblijf voor senioren (gelijkvloerse appartementen). De rest van het gebied is nog niet ingevuld.

In 2011 werd een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd voor het gebied, waarbij de bestemming werd omgezet naar woonzone.

In dit RUP werd het ontwikkelingskader voor het gebied vastgelegd, via een masterplan van 2015 werd deze visie verder uitgewerkt. Het projectgebied is opgedeeld in drie fasen.

Aard der werken:
Aanleg van nieuwe wegen en riolering voor de uitbouw van een gemeentelijke verkaveling RUP Dorpskouter fase 1A

Stand van zaken:
Dit project is in ontwerpfase.
De werken zijn gepland voor 2018.