Herinrichting plein Bascule Borlostraat - Mielen

Aard der werken:
De bestaande verharding van het plein zal vernieuwd worden. Hierbij zal aandacht besteed worden aan een meer duurzame herinrichting van het plein.

Stand van zaken:
Dit project is in ontwerpfase
De werken zijn gepland eind 2017 – voorjaar 2018.