Herstelling verzakking wegdek ruilverkavelingsweg tussen Borlo en Jeuk

Aard der werken:
Uitbreken van het verzakte wegdek en herstelling van funderingen en wegbedekking.


Stand van zaken:
Dit project is in ontwerpfase.
De werken zijn gepland voor 2018.