Verfraaiing wegenis Cicindriastraat-Bloemenstraat in Jeuk

Aard der werken:
-          verbeteringswerken aan het wegdek en vernieuwing van de borduren
-          aanleg van stoepen
-          vernieuwing en/of aanpassing van openbare verlichting

Stand van zaken:
Dit project is in ontwerpfase
De aanvang van de werken is gepland voor 2018.