Verfraaiing wegenis Triksestraat in Kortijs

Aard der werken:
-          vernieuwing van het wegdek in asfalt en de greppels
-          aanleg van stoepen
-          vernieuwing en/of aanpassing van openbare verlichting

Stand van zaken:
Dit project is in ontwerpfase.
De aanvang van de werken is gepland voor 2018.