Vernieuwing riolering Mechelsestraat, Boekhoutstraat en Walenstraat en Heilig Hartstraat - Boekhout

Aard der werken:
-          aanleg nieuwe gescheiden riolering
-          vernieuwing van wegen
-          aanleg van stoepen
-          aanleg van waterbuffering
-          vernieuwing en/of aanpassing van openbare verlichting
-          aanpassing en/of vernieuwing van waterleiding, telefoon, elektriciteit en gas
 
Stand van zaken:
De ontwerpfase is voltooid. De procedure voor bouwvergunningsaanvraag is lopende. De aanbestedingsprocedure zal in het najaar 2017 starten. Een infovergadering voor de bevolking zal binnenkort (datum nog niet gekend) doorgaan.
De aanvang van de werken is gepland voor 2018.