Vernieuwing riolering Mielenstraat, Gravelostraat en Muizenstraat-Buvingen

Aard der werken:
-          aanleg nieuwe gescheiden riolering
-          vernieuwing van wegen
-          aanleg van stoepen
-          aanleg van waterbuffering
-          vernieuwing en/of aanpassing van openbare verlichting
-          aanpassing en/of vernieuwing van waterleiding, telefoon, elektriciteit en gas

Stand van zaken:
Dit project is in ontwerpfase.
De aanvankelijk geplande opstart van de werken na de zomer van 2017 is vertraagd door Infrax naar aanleiding van problemen i.v.m. de subsidiering van de rioleringswerken.
De nieuwe aanvangsdatum van de werken is verschoven naar 2018.
(ontwerpplan Mielenstraat-Gravelostraat-Muizenstraat)