Werken Aquafin - Mielen/Boekhout.

Aanleg aquafincollector Melsterbeek en riolerings- en wegenwerken in de Truierstraat, Kerkstraat, Borlostraat (deel), Lindestraat en Heilig Hartstraat in Mielen en Boekhout

Opdrachtgevende besturen:
- Aanleg collector en rioleringen en wegen: Aquafin
- Aanleg gescheiden riolering en huisaanslutingen: Infrax Limburg
- Aanleg stoepen: gemeente Gingelom

Timing der werken: na de zomer van 2013

- Aanleg aquafincollector
- Aanleg gescheiden riolering en huisaanslutingen
- Vernieuwing nutsvoorzieningen
- Aanleg nieuwe wegen
- Aanleg nieuwe stoepen
- Herinrichting schoolomgeving Mielen