Werken Sint-Truidenstraat Montenaken

Verfraaiingswerken en aanleg stoepen on de Sint-Truidenstraat in Montenaken

Opdrachtgevende besturen:
- Herstelling riolering en huisaanslutingen, vernieuwing openbare verlichting: Infrax Limburg
- Aanleg stoepen en verbeteringswerken wegdek: gemeente Gingelom

Timing der werken: nog niet gekend (vermoedelijke aanvang in de eerste helft van 2012)

- Aanleg ondergronds elektriciteitsnet en vernieuwing openbare verlichting
- Aanpassingen riolering en huisaanslutingen
- Aanleg nieuwe kantstrook-borduur
- Aanleg nieuwe stoepen
- Onderhoudswerken betonnen wegdek