2020: het jaar zonder wegwerpbekers

Vanaf 2020 zou het Vlaams festivalbeeld er heel anders moeten uitzien. De plastieksoep op de terreinen zal (mogelijk) tot het verleden behoren en organisatoren zullen herbruikbare bekers gebruiken om eenmalige verpakkingen de wereld uit te helpen.
 

Evenementen, niet georganiseerd door de overheid
Vanaf 1 januari is het op alle evenementen verboden om dranken te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige drankverpakkingen, zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet-herbruikbare glazen flessen. Dit betekent dat op een evenement niemand nog drank mag aangeboden krijgen in een niet-herbruikbaar glas/beker.
 
Het is wel toegelaten dat degene die de drank uitschenkt (bv. aan de toog), gebruik maakt van eenmalige drankverpakkingen op voorwaarde dat deze drankverpakkingen volledig apart ingezameld worden (conform de wettelijke sorteerregels) om te recycleren. Bijvoorbeeld, een drank uit een eenmalige verpakking (pet, brik, blik…) inschenken in een herbruikbare beker mag, de drank meegeven in een eenmalige drankverpakking of wegwerpbeker mag niet. Zo garanderen we dat eenmalige drankverpakkingen correct worden ingezameld voor recyclage en niet achteraf in het restafval belanden of als zwerfvuil achterblijven. De eventorganisator neemt ook de nodige maatregelen om herbruikbare bekers, glazen, … terug in te zamelen voor hergebruik zodat hun retour verzekerd is.
 
Op bovenstaande algemene regel is een uitzondering. Als de eventorganisator kan garanderen (en dat ook kan aantonen) dat wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen voor minstens 90% gescheiden worden ingezameld om achteraf te recycleren, mogen deze wel aangeboden worden.

Evenementen, georganiseerd door overheden
Evenementen die worden georganiseerd door overheden, vallen onder dezelfde regels als evenementen die niet door de overheid worden georganiseerd. Alleen is de 90% uitzondering voor hen niet van toepassing.
 
Vanaf 1 januari 2022 mogen overheden op hun evenementen ook geen voedingsmiddelen aanbieden in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik. Het gaat hier om wegwerpborden, wegwerpbestek, wegwerpbekers (bv. voor soep, pasta), aluminiumfolie en wegwerprecipiënten (bv. voor hamburgers, slaatjes, frieten).
 
Voorverpakte voedingswaren in wegwerpverpakking, zoals voor snoep, chocolade of chips, zijn wel nog toegelaten.
Meer info.: www.groenevent.be