Aanleggen werfreserve celhoofd Burgerzaken & Informatie

De gemeente legt een werfreserve aan voor de functie van celhoofd Burgerzaken & Informatie, waarna er zal overgegaan worden tot een tijdelijke invulling van deze functie.
Bent u de gedreven en dynamische persoon voor deze boeiende en zeer gevarieerde job?

Als celhoofd Burgerzaken & Informatie (burgerzaken, begraafplaatsen, communicatie en toerisme) maakt u deel uit van het managementteam en geeft u leiding aan de medewerkers van de diensten.
Door uw innoverende en dynamische ingesteldheid zorgt u voor een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening, draagt u actief bij aan de nodige veranderingsprocessen binnen de organisatie en neemt u een trekkersrol op wat betreft digitale processen en procedures.
 
U bent verantwoordelijk voor het sturen, coördineren en promoten van het toeristisch aanbod en de promotie van Gingelom in het algemeen. U staat tevens in voor de interne en externe communicatie en de public relations van het bestuur.
 
Aanwervingsvoorwaarden

- In het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger
  onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
- In het bezit zijn van een rijbewijs B
- Ervaring in de domeinen communicatie, toerisme of burgerzaken en/of leidinggevende ervaring is een pluspunt

 
Gevraagde competenties

- U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
- U heeft een grote affiniteit met de toeristische sector en de toeristische troeven van Gingelom
- U bent een authentiek leider en een goede organisator met de nodige verantwoordelijkheidszin en autonomie
- U kan zich vlot inwerken in de wet- en regelgevingen die van toepassing zijn binnen een dienst Burgerzaken
- U beschikt over de nodige digitale vaardigheden

 
Wat gaat u verdienen?
Uw loon is conform de wettelijke barema’s (min. bruto maandwedde Av: € 3.107) en afhankelijk van uw werkervaring wordt bij indiensttreding een anciënniteitstoeslag toegekend. U krijgt maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.
 
Hoe stelt u zich kandidaat?
Uw kandidatuur met CV en een afschrift van uw diploma richt u vóór maandag 2 maart 2020 aan: Gemeente Gingelom, personeelsdienst, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.

Wenst u meer informatie over de functiebeschrijving en het examenprogramma?
Personeelsdienst – 011 88 04 87 – personeelsdienst@gingelom.be
Kim Peters, algemeen directeur – 011 88 04 74 – kim.peters@gingelom.be