Aanwerving gemeentearbeiders groendienst (technisch assistent D1-3) en ploeg ‘wegen/stoepen’ (technisch beambte E1-3)

De gemeente gaat over tot de aanwerving van 2 gemeentearbeiders voor de groendienst en 1 gemeentearbeider voor de ploeg ‘wegen/stoepen’ en zal tevens een werfreserve voor deze functies aanleggen.

Wat zijn uw taken in de groendienst?
U werkt mee in een groep van medewerkers van de groendienst die instaan voor het planmatig onderhoud van alle groenvoorzieningen met het oog op een duurzaam en harmonieus groenbeheer. Daarnaast helpt u ook mee bij het aanleggen en vernieuwen van groene ruimtes in de gemeente, kunt u worden ingeschakeld voor begrafenissen (graven delven en begraven) en voor ondersteunende taken bij evenementen.
 
Wat zijn uw taken in de ploeg ‘wegen/stoepen’?
U werkt mee in een groep van medewerkers voor het onderhoud van wegen, stoepen, verkeerssignalisatie, kleine metselwerken, … Daarnaast kunt u worden ingeschakeld voor ondersteunende taken bij evenementen of andere onderhoudstaken aan de gemeentelijke infrastructuur.
 
Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
Slagen voor praktische en mondelinge selectieproeven.
Vaardigheden:
- zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren;
- taken verzorgd, snel en correct kunnen afwerken;
- dynamisch, flexibel en klantgericht kunnen handelen;
- beschikken over sociale vaardigheden om in teamverband te werken met de medewerkers van de technische dienst.
 
Rijbewijs: u beschikt minimaal over een rijbewijs categorie B
 
Wat gaat u verdienen?
Uw loon is conform de wettelijke barema’s:

- Technisch assistent D1-3: min. bruto maandwedde: € 1.891,81 te verhogen door – afhankelijk van uw werkervaring –
   een anciënniteitstoeslag tot een bruto maandwedde van € 2.090,95.
- Technisch beambte E1-3: min. bruto maandwedde: € 1.884,70 te verhogen door – afhankelijk van uw werkervaring –
   een anciënniteitstoeslag tot een bruto maandwedde van € 1.941,60.

 
U krijgt haardgeld/standplaatstoelage, 2de pensioenpijler, maaltijdcheques, fietsvergoeding en een gratis hospitalisatieverzekering.
 
Hoe stelt u zich kandidaat?
Uw sollicitatiebrief met CV richt u vóór maandag 2 maart 2020 aan Gemeente Gingelom, personeelsdienst, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.
 
Wenst u meer informatie over de functiebeschrijving?
Werkleider Kurt Leën - 011 88 04 73 - kurt.leen@gingelom.be
Personeelsdienst - 011 88 04 87 - personeelsdienst@gingelom.be