Aanwerving technisch assistent voor de ploeg gebouwen

De gemeente gaat over tot de aanwerving van een technisch assistent voor opdrachten in gebouwen en zal tevens een werfreserve voor deze functie aanleggen. Stel u kandidaat vóór 28 februari 2019.

Wat zijn uw taken?
U werkt mee in een groep collega’s van de ploeg gebouwen die instaat voor het onderhoud van onze gebouwen. U kunt ook zelfstandig opdrachten uitvoeren.
 
Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
 
Slagen voor de selectieproeven.
 
Ervaring: u hebt een ruime kennis over deze vakdomeinen: schrijnwerkerij, elektriciteit, sanitair en verwarming. Deze ervaring, die u als zelfstandige of als werknemer hebt opgebouwd, moet blijken uit uw CV. Werkgeversbewijzen kunnen opgevraagd worden.
 
Kennis: u beschikt over een goede kennis van:
-  machines, materialen en producten m.b.t. de eerder vermelde werkzaamheden;
-  uitvoeringstechnieken;
-  rekenkundige bewerkingen (oppervlakte, afmetingen,…).
 
Vaardigheden:
- zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren;
- taken verzorgd, snel en correct kunnen afwerken;
- beschikken over sociale vaardigheden om medewerkers te stimuleren en te motiveren.
 
Rijbewijs: u bent minimaal in het bezit van een rijbewijs categorie B.
 
Wat gaat u verdienen?
Uw loon is conform de wettelijke barema’s (min. bruto maandwedde: € 1.818, te verhogen door, afhankelijk van uw werkervaring, een anciënniteitstoeslag tot een brutomaandwedde van € 2.010). U krijgt haardgeld/standplaatstoelage, maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering.
 
Hoe stelt u zich kandidaat?
Uw sollicitatiebrief met CV richt u vóór 28 februari 2019 aan: Gemeente Gingelom, cel Interne Zaken, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom of personeelsdienst@gingelom.be.
 
Meer informatie over de functiebeschrijving?
Werkleider Kurt Leën - 011 88 04 73 - kurt.leen@gingelom.be of de personeelsdienst - 011 88 04 87 - personeelsdienst@gingelom.be.