Boodschap van algemeen nut in verband met het strafregister

De website www.strafregister.be - die frequent als eerste zoekresultaat wordt weergegeven - is echter illegaal

Het Centraal Strafregister stelt vast dat sinds kort betalende aanvragen tot het bekomen van een uittreksel uit het strafregister, met machtiging van de burger, werden overgemaakt, alsook aan de gemeentebesturen, door info@strafregister.be.

De website www.strafregister.be - die frequent als eerste zoekresultaat wordt weergegeven - is echter illegaal en niet in overeenstemming met de Belgische wetten ter zake.
De FOD Justitie stelt momenteel alles in het werk om aan deze praktijk zo spoedig mogelijk een einde te stellen.