UPDATE - 27 maart 2020

Limburg.net bezorgde nog onderstaande update.
Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier
Om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen beperkt Limburg.net het aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort. Voor huisvuil en pmd was het aantal aangeboden zakken al beperkt tot vier door de richtlijnen van de Vlaamse overheid.
Op dit ogenblik lukt het nog net om volgens het voorziene schema te werken. Maar dit wordt elke dag een grotere uitdaging. Ook de ophaalfirma’s worden immers geconfronteerd met afwezigheden. Daarnaast zijn er ook de bijkomende voorzorgsmaatregelen waardoor zij op een andere manier dan normaal werken. Limburg.net vraagt daarom aan iedereen om de beperkingen in het aangeboden afval te respecteren.
- De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet uw afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.
- Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
- Zorg ervoor dat u niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval en max. 1 m³ papier en karton
- Sorteer correct zodat uw afval niet geweigerd moet worden.
Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei
Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei. 


UPDATE - 18 maart 2020 10u00
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 17 maart nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Deze nieuwe maatregelen gaan in vanaf woensdag 18 maart 12u tot en met 5 april.

De gemeente Gingelom volgt deze federale richtlijnen en maatregelen om de risico’s op verspreiding zo veel mogelijk in te perken. 

Voor de gemeentelijke dienstverlening betekent dit het volgende:

Gemeentehuis (gemeente + OCMW)
De dienstverlening blijft gegarandeerd, maar om zowel ons personeel als onze inwoners te beschermen wordt er enkel op afspraak gewerkt.
Probeer uw vragen zoveel mogelijk telefonisch of via e-mail te stellen. Gelieve enkel naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en enkel na afspraak. We vragen om niet-noodzakelijke afspraken zoveel mogelijk uit te stellen.
Afspraken kunnen tijdens de reguliere openingsuren gemaakt worden via 011 88 10 31.
Betalingen in het gemeentehuis zullen enkel via bancontact kunnen gebeuren.

De zitdagen van Stebo, Wijk-werken en Land van Loon zullen niet doorgaan.
 
Kinderdagverblijf Minimax
Het kinderdagverblijf blijft in navolging van de federale richtlijnen geopend.
Niet-noodzakelijk bezoek aan de Minimax wordt afgehouden.

Voor- en naschoolse opvang
De scholen verzekeren opvang tijdens de schooluren en ook de voor- en naschoolse opvang blijft behouden volgens de normale uurregeling. Deze zal echter enkel doorgaan in volgende vestigingen:
-       De Groeiboog: school Jeuk
-       De Kleurenboom: school Montenaken
-       De Regent: school Gingelom

Ook de opvang op woensdagnamiddag gaat in de drie vestigingen door.

Er zal geen bedeling van warme maaltijden zijn.

Dienstverlening thuisdiensten
Om zoveel mogelijk contacten buiten het gezin te vermijden wordt de dienstverlening beperkt tot de noodzakelijke zorgverlening.
De maaltijdbedeling bij ouderen en zieken blijft doorlopen.

Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale is enkel beschikbaar voor dringende medische verplaatsingen.

Technische dienst
De werking van de technische dienst blijft doorlopen, maar zij zullen zich focussen op de prioritaire onderhoudstaken.

Sorteerpark en afvalophaling 
Het sorteerpark wordt op bevel van de overheid volledig gesloten vanaf 17 maart 13u.
De huis-aan-huis ophaling van Limburg.net blijft wel nog gegarandeerd.

Het plaatsen van een GFT-sticker op uw container zal pas verplicht zijn vanaf 1 mei 2020! Tot dan zal uw GFT-container ook nog geledigd worden als er geen sticker op hangt!

Bibliotheek CLIM
De bibliotheek wordt volledig gesloten tijdens deze periode.

Sporthal De Winning
De sporthal wordt volledig gesloten tijdens deze periode.

Sport-, speel- en recreatieterreinen
Alle sport-, speel- en recreatieterreinen worden voor het publiek gesloten.

Gemeentelijke zalen zoals cultuurhuis Den Dries
Alle reserveringen van gemeentelijke zalen worden geannuleerd.

Lokaal Dienstencentrum Park van de Vriendschap
Het Park van de Vriendschap wordt volledig gesloten. Deze sluiting loopt voorlopig tot 13 april.

Gemeentelijke activiteiten
Alle gemeentelijke activiteiten in deze periode worden afgelast:
-       Infosessie brandpreventie van 17 maart
-       Schoolsporten moev van 25 maart en 1 april
-       Alle sportactiviteiten in Sporthal De Winning
-       Jeugdboekenmaand van 25 maart
-       Start fietsseizoen Park van de Vriendschap 31 maart
-       Uitstap gasthof Delicia Park van de Vriendschap op 23 maart
-       Whiskytasting Park van de Vriendschap op 25 maart
-       Verkeersquiz Park van de Vriendschap 2 april
-       Filmavond met paasbezoek van 3 april
-       Nestverlaters van 4 april

Ook de gemeenteraad en OCMW-raad van dinsdag 24 maart zullen niet doorgaan.
De burgemeester en schepenen houden geen zitdagen. Zij zijn telefonisch bereikbaar.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als u de minste twijfel hebt, raadpleeg dan uw huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Voor vragen over de gemeentelijke dienstverlening kunt u terecht op 011 88 10 31.

Algemene info over corona kunt u terugvinden op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl.
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
    Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
    Voor vragen over economie: 0800 120 33

Via volgende link vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Het gemeentebestuur van Gingelom blijft de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus en de aanbevelingen van de regering op de voet volgen.