Extra controle op zwerfvuil en sluikstorten!

Tijdens de week van 18 tot en met 22 september wil de gemeente Gingelom in samenwerking met OVAM het probleem van zwerfvuil en sluikstorten extra aandacht geven.

Stoort u zich ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? U bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op en het heeft een grote impact op het milieu.
 
De gemeente Gingelom spant zich dagelijks in op verschillende vlakken: de gemeentelijke diensten ruimen zwerfvuil en sluikstorten op, onze zwerfvuilmeters en -peters ruimen op regelmatige basis het zwerfvuil in hun nabije omgeving op,… Aan de jaarlijkse zwerfvuilactie in maart nemen verschillende buurt-, sport- en jeugdverenigingen en het onderwijs enthousiast deel.
 
In de week van 18 tot en met 22 september wil de gemeente Gingelom in samenwerking met OVAM het probleem van zwerfvuil en sluikstorten extra aandacht geven. Wat houdt dit in? Er wordt een extra oogje in het zeil gehouden door de wijkinspecteurs. Het lichtreclamebord van de politie zal ingezet worden. En u wordt tijdens die week ook extra beloond als u met goed gesorteerde afvalfracties met de wagen naar het sorteerpark gaat.
 
Dus laten we allen voor een positieve aanpak gaan en help mee om alles netjes te houden! Wilt u meehelpen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de milieudienst 011 88 04 88.