Gemeentelijke Omgevingsraad

In de loop van de komende maanden wordt de Omgevingsraad samengesteld. Heeft u slimme ideeën of kritische opmerkingen? Wenst u deel uit te maken van deze adviesraad? Stel dan tijdig uw kandidatuur!

Wat?
De Omgevingsraad heeft als algemeen doel het gemeentelijke beleid met betrekking tot de Gingelomse ‘omgeving’ te bevorderen. Hieronder vallen:

- het gemeentelijke landbouwbeleid
- het gemeentelijke milieu- en klimaatbeleid 
- het gemeentelijke beleid rond de lokale economie en toerisme

Deze beleidsdomeinen worden gebundeld in een Omgevingsraad daar deze met elkaar verweven zijn waardoor samenwerken aangeraden is. De Omgevingsraad wordt ondersteund door verschillende werkgroepen (Landbouw, Lokale economie en toerisme, Milieu en Klimaat).
 
De kerntaken van een adviesraad zijn voornamelijk signaleren en adviseren.
 
Wie?
Voor elke werkgroep wordt er gestreefd naar een brede samenstelling met de nadruk op kennis en ervaring.
 
Enkele concrete aanbevelingen:

 - Voor de werkgroep Landbouw zijn we op zoek naar inwoners die in hoofdberoep actief zijn in de fruitteelt, tuinbouw, akkerteelt en veeteelt, inwoners die door ervaring inzicht in de materie hebben verworven en vertegenwoordigers van de landbouworganisaties, etc.
- Voor de werkgroep Lokale economie en toerisme zijn we op zoek naar inwoners met ervaring binnen de lokale economie en/of toerisme bv. zelfstandigen, personen met een bijzondere opleiding op het vlak van economie of toerisme, de afgevaardigden van de beroepsfederaties en van de lokale organisaties die belangen behartigen van middenstand, zelfstandigen, KMO’s en grote bedrijven en van hun professionele of interprofessionele bedrijfsorganisaties en handelscomités, inwoners, die omwille van hun kennis en ervaring geacht worden een bijdrage te kunnen leveren, etc.
- Voor de werkgroep Milieu en klimaat zijn we op zoek naar uit afgevaardigden van milieu- en natuurverenigingen, afgevaardigden van erkende wildbeheerseenheden, inwoners die door interesse en ervaring inzicht in de materie (milieu, duurzaamheid, klimaat) hebben verworven, etc.


Meer info?
Via cel Wonen en Leven - 011 88 04 95 - milieu@gingelom.be
 
Sluit je dus snel aan bij een werkgroep en werk mee aan een beter Gingelom! Kandidaturen worden verwacht vóór 15 november 2019.
 
Klik hier om aan te sluiten bij de Omgevingsraad