Het OCMW helpt u de winter door

Het OCMW Gingelom keert een winterpremie uit aan mensen met een laag inkomen. De premie bedraagt € 50 per maand voor de maanden oktober, november, december, januari en februari. In totaal kunt u dus € 250 per winter ontvangen.

Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan het leefloon + 25% komt hiervoor in aanmerking. De inkomensgrens bedraagt dus € 1.138 voor alleenstaanden en €1.569 voor iemand met een gezin ten laste. Ook het kadastraal inkomen van onroerende goederen wordt voor een deel in rekening gebracht.

Om de winterpremie aan te vragen moet u langskomen bij de sociale dienst van het OCMW. Uw aanvraag zal met de nodige discretie onderzocht worden.
U dient hiervoor de volgende documenten mee te brengen:
- uw identiteitskaart;
- bewijzen van de inkomsten van alle gezinsleden van de laatste drie maanden (netto-inkomsten per maand, kinderbijslag, pensioen, mantelzorg, invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering,…);
- de huurlast (bankuittreksel) of het kadastraal inkomen (belastingsbrief van de onroerende voorheffing).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de sociale dienst, Elke Hubar, 011 88 04 71 of socialedienst@gingelom.be.