Houtverkoop

De gemeente verkoopt gemengd brandhout: populier, eik, acacia, beuk enz. De minimum verkoopprijs van het brandhout werd door de gemeenteraad vastgelegd op € 40/ton. Het brandhout wordt gratis geleverd.

Lot 1 : 4,650 ton
Lot 2 : 4,080 ton
Lot 3 : 8,420 ton

De loten zijn op afspraak te bezichtigen op de gemeentelijke werkplaats, Ambachtsweg 22, Gingelom (KMO-zone) : 011 68 02 57.
De biedingen dienen te gebeuren vóór vrijdag 23 maart om 11uur, onder gesloten omslag met vermelding van de naam, het adres en het telefoonnummer van de bieder, de lot(en) waarop men een bod uitbrengt en de prijs per lot.