Infoavond over tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders

Zuid-Limburg is een van de mooiste streken van België. Belangrijke kenmerken zijn de glooiende landschappen, de prachtige kerkdorpen, de kilometerslange wandel- en fietspaden en uiteraard ook de fruitteelt. Tijdens de bloeiperiode van de fruitbomen komen honderdduizenden mensen genieten van de bloemenpracht.

De vruchten die nadien op de bomen hangen moeten ook geplukt worden en hiervoor wordt vaak beroep gedaan op buitenlandse seizoenarbeiders die hier gedurende enkele maanden komen werken. Verspreid over heel het jaar worden ongeveer 10.000 buitenlandse werkkrachten in Zuid-Limburg tewerk gesteld in de fruitsector. Zij verblijven hier in tijdelijke logies, vaak via hun werkgever. Tijdens de plukperiode worden in de gemeenten waarmee Stebo samenwerkt in Haspengouw meer dan 5.000 seizoenarbeiders gehuisvest in ongeveer 350 gekende verblijfsadressen.
 
De landbouwsector, en in het bijzonder de fruitteelt, kent tegenwoordig heel veel uitdagingen. Het huisvesten van de plukkers is er daar eentje van. Deze komt nog bij de talrijke beslommeringen die er al zijn bij de oogst. Stebo brengt iedereen graag samen rond dit onderwerp, om ervaringen uit te wisselen, tips te bezorgen, aandachtspunten bij de huisvesting mee te geven, …
 
Vanuit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond wonen in Zuid-Limburg organiseert Stebo vzw samen met de gemeenten in het werkingsgebied een informatie- en sensibiliseringsmoment voor de fruittelers. Tijdens deze avond worden de actuele kwaliteitsnormen voor de huisvesting van seizoenarbeiders toegelicht. Ook de mogelijkheid van technisch advies door één van de architecten van Stebo vzw en eventuele premies of tegemoetkomingen komen aan bod.
Tegelijkertijd wordt geluisterd naar de verzuchtingen of obstakels die de fruittelers ervaren rond de huisvesting van hun tijdelijke arbeidskrachten.
 
Deze infoavond gaat door op maandag 2 december om 19u30 in zaal ‘de Foyer’ in het Cultureel Centrum van Kortessem, Kerkplein 14.