Nacht van de Duisternis

Op zaterdag 14 oktober 2017 vindt de 22ste editie van Nacht van de Duisternis plaats. Dan wordt de openbare verlichting voor een avond gedoofd en kunt u even proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht.

Er wordt te veel en verkeerd verlicht. Contante verlichting op gebouwen of op ruimtes waar niemand komt, verlichting richting de hemel, etc. met als gevolg onnodige energieverspilling en excessieve nachtelijke verlichting. Voor sommige mensen leidt dit tot slaapgebrek en gezondheidsproblemen, maar ook het bioritme van planten en dieren wordt hierdoor verstoord.

Met deze jaarlijkse campagne zetten Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS) de impact van lichtvervuiling in de kijker. De gemeente Gingelom en Infrax steunen deze actie door de avondverlichting te doven om 19u i.p.v. om 23u. Ook de klemtoonverlichting van de kerken wordt uitgeschakeld.

Doen jullie ook mee?

Doof dan thuis de lichten en maak met buurtbewoners, vrienden en familie in plaats van een daguitstap, een nachtuitstap (kaarsjes en fakkels zijn toegestaan!). Stippel een leuke route uit in uw buurt en ga op stap.

Gaat u liever op verplaatsing? Op de website van Bond Beter Leefmilieu vindt u een overzicht van geplande activiteiten: nachtwandelingen, een sterrenkijkeravond, etc.

Meer info: www.bondbeterleefmilieu.be/activiteiten/nacht-van-de-duisternis