OCMW zet hoog in op armoedebestrijding, mét resultaat!

Artikel 1 van de OCMW-wet zegt dan ook ‘dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan’. Een opdracht die het OCMW van Gingelom zeer ter harte neemt, en met succes.
 
Uit de recentste cijfers over armoede die terug te vinden zijn op www.limburg.incijfers.be blijkt
dat het aantal leefloontrekkers in Gingelom op 8 jaar tijd spectaculair gedaald is. Van 37 in 2009 tot 7(!) in 2016. Dat is amper 0,14% van de inwoners tussen 18 en 64 jaar. Het Limburgs (0,53%) en Zuid-Limburgs (0,50%) gemiddelde liggen bijna 4 keer hoger. Het Vlaams gemiddelde bedraagt zelfs 0,88%. Deze lage cijfers zijn een gevolg van de begeleiding, opvolging en activering door het OCMW. Leefloontrekkers worden intensief begeleid naar werk zodat zij zich snel opnieuw in de maatschappij integreren.
 
Ook het aantal mensen dat het voorkeurtarief in de ziekteverzekering geniet, ligt in Gingelom lager dan in Limburg en Vlaanderen. In Gingelom geniet 12,9% van alle inwoners het voorkeurtarief, in Limburg is dat 15,1% en in Vlaanderen 14,4%. Dit cijfer geeft een indicatie van hoeveel mensen een inkomen hebben dat onder de armoedegrens ligt.
 
Op het vlak van geboortes in kansarme gezinnen scoort Gingelom eveneens goed. Tien jaar geleden werd nog 8,42% van de kinderen in Gingelom geboren in een kansarm gezin. Dat cijfer lag toen boven het Vlaams gemiddelde. In 2017 is het aantal geboortes in kansarme gezinnen in Gingelom gedaald tot 3,43%, terwijl het Vlaams cijfer in dezelfde periode bijna verdubbeld is tot 12,82%.
Toch moeten we waakzaam blijven. Zo zien we dat het aantal geboortes in kansarme gezinnen de laatste 3 jaar opnieuw stijgende is. Van 1,22% in 2013 naar 3,43% in 2016.
 
De sociale dienst ziet bovendien het aantal aanvragen voor budgetbeheer ieder jaar stijgen. Van 19 in 2002 tot 91 in 2017. Steeds meer mensen en gezinnen hebben het moeilijk om iedere maand alle facturen betaald te krijgen en komen daardoor in problemen.