Ook Gingelom ‘Curieuzeneust’

16 Gingelommenaren zullen een meetbuisje om luchtkwaliteit te meten ophangen aan hun woning. Ook aan het gemeentehuis wordt gemeten.

CurieuzeNeuzen’, een wetenschappelijk onderzoek over luchtkwaliteit is ondertussen van start gegaan. In heel Vlaanderen zullen zowel gezinnen, scholen, bedrijven, verenigingen als overheidsdiensten metingen uitvoeren. Met dit onderzoek hoopt het gemeentebestuur een goed beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in Gingelom.

16 Gingelommenaren zullen zelf een meetbuisje ophangen aan hun woning. Het gemeentebestuur plaatst ook een meetbuisje aan het gemeentehuis. Aan de hand van deze meetbuisjes zal de luchtkwaliteit in de straat gemeten worden van zaterdag 28 april tot zaterdag 26 mei 2018. De concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht wordt gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer.

De meetbusjes worden, na afloop van de meting, geanalyseerd in het labo. Onderzoekers van de UAntwerpen gaan aan de slag met de volledige dataset en graven naar trends en inzichten. De resultaten worden eind september bekendgemaakt.

Info? www.curieuzeneuzen.be of Cel Wonen en Leven - 011 88 04 88 - milieu@gingelom.be