Openbaar onderzoek - wijziging (verbreding) buurtweg nr. 27 Gingelom en buurtweg nr. 30 Niel

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat er een onderzoek de commodo et incommodo geopend is nopens het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2017 houdende de wijziging (verbreding) buurtweg nr. 30 Gingelom en buurtweg nr. 27 Niel.
Het openbaar onderzoek heeft plaats van 4 januari 2018 tot en met 2 februari 2018. De bundel ligt gedurende voormelde termijn ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.
U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen tot en met 2 februari 2018, om 11u.