Opruiming verwaarloosde graven kerkhof Gingelom van start

Onlangs werden de graven die opgeruimd zullen worden op het kerkhof van deelgemeente Gingelom gemarkeerd. Dit gebeurde nadat gedurende meer dan een jaar een procedure gevoerd werd om de verwaarlozing van graven aan te pakken. In de tweede helft van juni wordt gestart met de opruimingswerken.

Er zullen een 100-tal graven op het kerkhof van Gingelom verwijderd worden. Het gaat hier om niet-geconcedeerde graven waarvan de grafrust voorbij is, geconcedeerde graven die verwaarloosd zijn en/of waarvan de familie heeft laten weten dat ze opgeruimd mogen worden.

De opruiming zal gefaseerd verlopen, waarbij de gemeentelijke technische dienst in eigen beheer de meeste werken zal uitvoeren.

Van 19 tot 30 juni zal de eerste fase doorgaan. Tijdens de werkuren zal het kerkhof van Gingelom afgesloten worden voor het publiek.

Na deze eerste fase zal een tweede periode ingepland worden om de werken te voltooien. Wanneer dit juist gebeurt, zal later gecommuniceerd worden.

Er zal een landschapsarchitect aangesteld worden om de herinrichting en vergroening van het kerkhof te helpen realiseren. De uitvoering hiervan is voorzien voor het najaar 2017 – voorjaar 2018.

We willen de ruim 100 families die het graf van hun dierbare het voorbije jaar in orde gebracht hebben bedanken voor hun inspanningen! Met hun inzet en de omvormingen die op til staan, maak we van het kerkhof van Gingelom een mooiere en toekomstgerichte begraafplaats.