Pensionering Marcel Houbey

Na 42 jaar dienst is Marcel Houbey op 1 juli met pensioen gegaan.

Marcel werkte gedurende 32 jaar als gemeentesecretaris (nu: algemeen directeur) van de gemeente Gingelom en begon zijn loopbaan aan het gemeentebestuur in 1977 als opsteller. Dankzij zijn inzet en zijn zin voor verantwoordelijkheid groeide hij gestaag door, tot hij in 1987 werd aangesteld als waarnemend secretaris en op 1 december 1988 als secretaris. Het was onder zijn goedkeurend oog dat in 2016 het gemeentebestuur en het OCMW werden geïntegreerd.

Tijdens de gemeenteraad van 28 mei 2019 werd unaniem beslist hem de titel van ere-algemeen directeur te verlenen, als dank voor zijn uitstekende prestaties en voor de diensten die hij steeds plichtsbewust aan de gemeente geleverd heeft.

Marcel wordt opgevolgd door Kim Peters.

Kim, stedenbouwkundige, was voordien aangesteld als diensthoofd van de cel Wonen en Leven. Zij nam met succes deel aan het bevorderingsexamen. Kim neemt de functie van algemeen directeur over van Marcel en zal het bestuur van onze gemeente verder in goede banen leiden.

Wij bedanken Marcel voor zijn jarenlange inzet voor onze mooie gemeente en wensen Kim heel veel succes bij deze nieuwe uitdaging!