Rally van Haspengouw

Op 22 en 23 februari 2019 wordt de 22ste Rally van Haspengouw gereden.

Op vrijdag 22 februari 2019 mogen de deelnemende rallypiloten de parcours verkennen, dit met inachtneming van de wegcode op het niet-afgesloten parcours.

Op zaterdag 23 februari 2019 wordt de eigenlijke rallywedstrijd gereden over 4 klassementsproeven:

- KP Gingelom
- KP Neerlanden
- KP Heers
- KP Horpmaal

De klassementsproef van Gingelom vindt voornamelijk plaats op het grondgebied van de gemeente Gingelom.

Ze situeren zich hoofdzakelijk op afgesloten verkavelingswegen in de velden van Gingelom – Niel - Buvingen en Muizen (Tomboschweg, Uilweg, Keiberstraat, Buvingenstraat, Bienendagweg, Carelsbosweg, Keiberstraat, Minguetweg, Driehoekweg, Het Vossenweg, Populierenstraat, Buvingerdalweg, Dorpskouter, Kamerijckstraat, Kapellekes Veldweg, Bremakkerweg, Fruittuinweg, Fruittuinweg (Sint-Truiden), Galgenweg (Sint-Truiden), Galgenweg, Kerkom-Gingelomweg, Popelaerweg, Galgewegen de Tekedelweg).

De Populierenstraat, de belangrijkste verbindingsas tussen Gingelom en Buvingen wordt afgesloten.

De omleiding loopt via de Truilingenstraat vanaf de aansluiting met de Populierenstraat richting Kerkom - N80 richting Gingelom - Mgr. Keesenstraat – Kriekelstraat – Dorpskouter en omgekeerd. Er kan bijgevolg verkeershinder optreden in Gingelom en Buvingen in de omgeving van de klassementsproef KP Gingelom.

Voor algemene informatie kan contact genomen worden met de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken op het algemeen nummer 011/.70.19.30.