Verbod overdragen en verzamelen van o.a. kippen


De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke ziekte bij vogels. De afgelopen maanden werd de ziekte aangetroffen bij meerdere houders in verschillende gemeenten. Daarom heeft het Voedselagentschap op vrijdag 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen.

Hierdoor geldt er vanaf maandag 2 juli 2018 in gans België:

- een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders;
- een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk. 

Via onderstaande link kan u de beperkende maatregelen terug vinden, gevraagd door het FAVV in het kader van de bestrijding tegen de vogelgriep. Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli 2018.

Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in. Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Deze vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks pluimvee en voor pluimvee en duiven die deelnemen aan verzamelingen. Het Agentschap raadt trouwens de vaccinatie sterk aan voor dieren van hobbyhouders in het algemeen, ook dus waar er maar enkele dieren aanwezig zijn.

Meer info kan je ook terugvinden op de website van het FAVV.