Winterpremie OCMW

Het OCMW keert een winterpremie uit aan mensen met een laag inkomen. Deze premie bedraagt 250 euro per winter.

Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan het leefloon +25% komt hiervoor in aanmerking. De inkomensgrens bedraagt dus 1.161 euro voor alleenstaanden en 1.569 euro voor iemand met een gezin ten laste. Ook het kadastraal inkomen van onroerende goederen wordt voor een deel in rekening gebracht.
 
Om de winterpremie aan te vragen kunt u langskomen bij de sociale dienst van het OCMW. Daar zal uw aanvraag met de nodige discretie onderzocht worden. U brengt hiervoor volgende documenten mee:
 
- Uw (geldige) identiteitskaart;
- Bewijzen van de inkomsten van alle leden van het gezin van de laatste 3 maanden (netto-inkomsten per maand, kinderbijslag, pensioen, mantelzorg, invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering, ...)
- De huurlast (bankrekeninguittreksel) of het kadastraal inkomen (belastingsbrief van de onroerende voorheffing)
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de sociale dienst bij Elke Hubar: 011 88 04 71 of socialedienst@gingelom.be.