Belasting op drijfkracht van de motoren

Datum goedkeuring: 20 december 2016
Datum bekendmaking : 23 december 2016
Volledig reglement

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren